Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej
  • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych , PIT-4, VAT-7
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • roczne rozliczanie działalności
  • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
  • dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników
  • reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa