Prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi, itp.)
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym
 • ewidencja szkoleń BHP (wstępne i okresowe szkolenia BHP za dodatkową opłatą)
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało)
 • konsultacje w zakresie kodeksu pracy; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozliczania pracowników; tryb zatrudniania i zwalniania pracowników