Prowadzenie dokumentacji płacowej

 • obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wydruk list płac (wynagrodzeń)
 • obsługa bezosobowego funduszu płac – lista umów zlecenie i o dzieło
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • obsługa kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń